لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ث

موارد یافت شده : 23
نمایش موارد 1 تا 23

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 شادی ثابت آمار ریاضی کارشناسی ارشد
2 فریده سادات ثابت امیری آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
3 مجتبی ثابت بیرجندی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
4 احسان ثابت بیرجندی ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
5 حسین ثابت سروستانی شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
6 نسرین ثابت سروستانی مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشین های کشاورزی دکتری (Ph.D)
7 نرگس ثابتی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
8 جلال ثابتی میبد شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
9 زهرا ثابتی نوقابی باکتری شناسی دکتری (Ph.D)
10 شقایق ثامری بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد
11 حمیده ثانوی ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
12 هادی ثانی زبان و ادبیات عرب دکتری (Ph.D)
13 علی رضا ثانی حیدری مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی دکتری (Ph.D)
14 محمدجواد ثبوتی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دکتری (Ph.D)
15 علی ثروتی فریمانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
16 سیدمحمود ثریای کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد
17 محمدحسین ثقفی مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
18 عطیه ثقفی بیناباج ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد
19 پریسا ثقه الاسلام فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
20 مهشید ثمره حسینعلی نژاد زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد
21 سعیده ثمره موسوی بافت شناسی مقایسه ای دکتری (Ph.D)
22 حسین ثنائی نژاد مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
23 محمدمجتبی ثناگردربانی مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد

صفحه :