لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ت

موارد یافت شده : 228
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 لیلا تابش فر زبان شناسی دکتری (Ph.D)
2 مجید تابنده مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
3 شهره تاتاری علوم و صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
4 مرتضی تاتاری فیزیک گرایش ذرات بنیادی دکتری (Ph.D)
5 شهریار تاتاری مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
6 نازنین تاتاری مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد
7 جواد تاج ابادی شیمی - شیمی آلی دکتری (Ph.D)
8 محمد تاج ابادی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
9 امیرمسعود تاج ابادی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
10 مریم تاج بخشیان زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
11 کمال الدین تاجور حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
12 الهه تاجی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
13 معصومه تاجیانی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
14 وحید تاجیک علوم زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی دکتری (Ph.D)
15 محمدمهدی تاجیک مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
16 تهمینه تاجیک پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
17 محمدمهدی تاجیک جلایری ریاضی گرایش هندسه زمینه توپولوژی جبری دکتری (Ph.D)
18 کبری تاجیک طوغان علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
19 نرگس تارا مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
20 زهرا تارخ مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
21 مجتبی تارم مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
22 مجتبی تارین شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
23 مژده تاریک حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
24 احمد تازیکی آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک کارشناسی ارشد
25 شکوفه تازیکی شمس ابادی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
26 ناصر تالی زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
27 علی تبرائی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
28 فاطمه تبریزنیاتبریزی بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد
29 معین تبریزی کلات مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
30 پیمان تبریزیان مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد
31 هاجر تجاری مقدم برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
32 مریم تجدد ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
33 ملیحه تجعفری مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
34 بنفشه تجلی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
35 الهه تجویدی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد
36 نفیسه تحریرچی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
37 سروش تحققی عرب مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
38 حسین تحقیقی شربیان مدیریت صنعتی گرایش تولید(آموزش محور) کارشناسی ارشد
39 سحر تدین بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
40 نسرین تدین مهندسی معماری کارشناسی ارشد
41 الناز تدینی حسابرسی کارشناسی ارشد
42 عباس تدینی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
43 صابر تراب احمدی علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوه کارشناسی ارشد
44 سمیه تراب بیکی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
45 ساسان ترابی اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
46 فاطمه ترابی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
47 لیلا ترابی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
48 مرضیه ترابی فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
49 محمود ترابی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
50 زهرا ترابی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد

صفحه :

    12345   >