لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ت

موارد یافت شده : 197
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 لیلا تابش فر زبان شناسی دکتری (Ph.D)
2 مجید تابنده مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
3 امین تاتاری حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
4 شهره تاتاری علوم و صنایع غذایی دکتری (Ph.D)
5 نازنین تاتاری مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد
6 محمد تاج ابادی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
7 امیرمسعود تاج ابادی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
8 مریم تاج بخشیان زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی دکتری (Ph.D)
9 کمال الدین تاجور حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
10 الهه تاجی رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
11 ثنا تاجیانی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
12 وحید تاجیک علوم زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی دکتری (Ph.D)
13 محمدمهدی تاجیک مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
14 تهمینه تاجیک پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
15 کبری تاجیک طوغان علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
16 نرگس تارا مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
17 زهرا تارخ مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
18 مجتبی تارم مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد
19 مجتبی تارین شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
20 مژده تاریک حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
21 احمد تازیکی آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک کارشناسی ارشد
22 شکوفه تازیکی شمس ابادی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
23 ناصر تالی زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
24 علی تبرائی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
25 فاطمه تبریزنیاتبریزی بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد
26 معین تبریزی کلات مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
27 هاجر تجاری مقدم برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
28 ملیحه تجعفری مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
29 نفیسه تحریرچی حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
30 سروش تحققی عرب مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
31 سحر تدین بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
32 نسرین تدین مهندسی معماری کارشناسی ارشد
33 عباس تدینی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
34 صابر تراب احمدی علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوه کارشناسی ارشد
35 سمیه تراب بیکی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
36 ساسان ترابی اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
37 فاطمه ترابی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث دکتری (Ph.D)
38 لیلا ترابی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
39 مرضیه ترابی فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
40 محمود ترابی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
41 زهرا ترابی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
42 فاطمه سادات ترابی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
43 مرتضی ترابی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
44 سیما ترابی دشتبیاض حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
45 امیر ترابی دلیگانی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دکتری (Ph.D)
46 الهام ترابی فرخانی شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
47 بهناز ترابیان زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی دکتری (Ph.D)
48 مریم ترابیان کاخکی بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
49 امنه تراکمه علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان دارویی دکتری (Ph.D)
50 فاطمه تربت زاده زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد

صفحه :

    1234   >