لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ت

موارد یافت شده : 203
نمایش موارد 201 تا 203

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
201 زینب تیموری یانسری جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی دکتری (Ph.D)
202 ابراهیم تیموریان زمین شناسی - پترولوژی کارشناسی ارشد
203 ازاده تیموریان مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345