لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ت

موارد یافت شده : 203
نمایش موارد 101 تا 150

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
101 ابوالفضل تقوی نوقاب مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
102 محمد نسیم تقی فیزیک گرایش ذرات بنیادی کارشناسی ارشد
103 محمدرضا تقی ابادی مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
104 فریدون تقی زاد فیزیولوژی دکتری (Ph.D)
105 محمد تقی زاده آمار ریاضی کارشناسی ارشد
106 بهروز تقی زاده آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
107 سمیه تقی زاده حسابداری کارشناسی ارشد
108 سیده فائزه تقی زاده علوم باغبانی دکتری (Ph.D)
109 وحید تقی زاده علوم دامی - اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
110 سعید تقی زاده مهندسی عمران - سازه دکتری (Ph.D)
111 مریم تقی زاده مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
112 محمد تقی زاده مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
113 محمدحسین تقی زاده مهندسی مرتعداری کارشناسی ارشد
114 حمیده تقی زاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
115 ریحانه تقی زاده خانکوک مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
116 زهره تقی زاده طبری مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی دکتری (Ph.D)
117 عاطفه تقی زاده محلی اقتصادکشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد
118 ارش تقی زاده نادری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
119 نفیسه تقی زاده کرمان مدیریت آموزشی دکتری (Ph.D)
120 وحید تقی زاده کرمانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
121 فاطمه تقی پناهی علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
122 مجید تقی پور زمین شناسی - مهندسی دکتری (Ph.D)
123 مسلم تقی پور علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
124 ازاده تقی پورجاوی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
125 علی تقی پورحیدری مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد
126 رضا تقی پورسهل ابادی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد
127 فاطمه تقی پورکلایی شیمی - شیمی معدنی دکتری (Ph.D)
128 امان اله تلخابی مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد
129 محمدارکان صاحب تلیل حسابداری دکتری (Ph.D)
130 انسیه تمسکنی زاهدی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
131 بتول تن اسا علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
132 سمیرا تندیسه بنا علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
133 عباس تنهائیان بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری (Ph.D)
134 فرهاد تنهای رشوانلو روانشناسی تربیتی دکتری (Ph.D)
135 محمدشریف تنیوال روابط بین الملل کارشناسی ارشد
136 سیدمحمد تهامی پورزرندی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
137 عبدالله توانا علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
138 وحید توانا مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
139 علی توانایی ثانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
140 رضا توانایی سراب بیماری شناسی گیاهی دکتری (Ph.D)
141 فاطمه زهرا توانچه زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
142 حمید توتیان حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
143 امیرحسین توحیدی اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری (Ph.D)
144 پریسا توحیدی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
145 صادق تودرباری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
146 محمدرضا تورانی علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی دکتری (Ph.D)
147 ثریا تورنگ بیماری شناسی گیاهی دکتری (Ph.D)
148 ملیحه توزیعی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
149 محمد رضا توسلی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
150 محمدحسن توسلی خواه مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   12345   >