لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ش

موارد یافت شده : 505
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 زینب شاد روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
2 علیرضا شاد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند کارشناسی ارشد
3 هدی شاد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
4 سیمین شادان پور فیزیولوژی کارشناسی ارشد
5 رعنا شادجو بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد
6 لیا شاددل علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
7 عادل شادلو زراعت - اصلاح نباتات - علوم علف های هرز دکتری (Ph.D)
8 امان اله شادلوی خان جانیان شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
9 نازنین شادمان ترجمه دکتری (Ph.D)
10 مصطفی شادمان حسابداری دکتری (Ph.D)
11 میلاد شادمان فیزیولوژی دکتری (Ph.D)
12 الهه شادمان مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
13 مصطفی شادمان فخرابادی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی دکتری (Ph.D)
14 امیرحسین شادمهری طوسی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
15 سعید شادپور علوم دامی - اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
16 شهلا شادپی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
17 علیرضا شادکام مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
18 آزاده شادکام مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
19 سیده فاطمه شادکام مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
20 محمد شادکامی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) دکتری (Ph.D)
21 مهدی شادی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
22 مهسا شادی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
23 هانیه شادیفر زیست فناوری میکروبی کارشناسی ارشد
24 سیده زهرا شارع شهری مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
25 حمیدرضا شارعی بیلندی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
26 تکتم شاطرزاده بجد مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
27 حامد شاطرزاده یزدی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش (مجازی) کارشناسی ارشد
28 ناجی عبیدشاطی شاطی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
29 مجید شاعرزاده حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
30 ابوالفضل شافعی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
31 سعیده شافعی مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
32 مجید شافعیان مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
33 سعید شالچی ریاضی محض گرایش جبر دکتری (Ph.D)
34 ساره شالچی مشهدی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
35 احمد شالچیان مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
36 حسین شالچیان مهندسی مواد و متالورژی دکتری (Ph.D)
37 مسعود شامل مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد
38 جواد شاملو منتظر مقدم مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
39 حمیرا شامکوییان علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
40 بتول شامی ده سرخی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
41 مهسا شانیان زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
42 مهدخت شاه بدیع زاده بیدختی زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد
43 حسین شاه بیکی فیزیک گرایش اتمی وملکولی کارشناسی ارشد
44 فرشته شاه بیگی فیزیک گرایش فیزیک بنیادی - زمینه اطلاعات کوانتومی دکتری (Ph.D)
45 سیدعلیرضا شاه حسینی آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
46 رضا شاه حسینی علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان دارویی دکتری (Ph.D)
47 احمد شاه حسینی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
48 محسن شاه حسینی تازیک حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
49 سیدجواد شاه رخی حسابرسی کارشناسی ارشد
50 میلاد شاه علی رصاف مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد

صفحه :

    1234567891011   >