لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ر

موارد یافت شده : 745
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 هانی رؤف شیبانی مهندسی برق - قدرت دکتری (Ph.D)
2 سمیرا رئوف حجارزرین زمین شناسی - پترولوژی کارشناسی ارشد
3 سیدامیرحسین رئوف قطب الدینی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
4 اسماعیل رئوف مرغزار زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
5 مریم رئوف مقدم مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
6 محمدرضا رئوفی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی) دکتری (Ph.D)
7 محمدامین رئوفی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دکتری (Ph.D)
8 تکتم رئیس الساداتی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
9 حمید رئیس زاده بهداشت مواد غذایی دکتری (Ph.D)
10 سعید رئیسی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
11 حسین راثی اروق علوم خاک - شیمی و حاصلخیزی خاک دکتری (Ph.D)
12 المیرا راجعی پلکویی مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
13 فاطمه راجی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
14 محمد راحتی اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
15 میلاد راحتی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
16 مهلا راحتی قوچانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
17 حامد راحمی مهندسی برق - مخابرات سیستم کارشناسی ارشد
18 اسیه راد زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
19 حامد راد پاتولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
20 سعید رادفر زبان و ادبیات فارسی دکتری (Ph.D)
21 فاطمه رادفر مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
22 حسن رادمان مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی دکتری (Ph.D)
23 محمدمهدی رادمان مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
24 محمد رادمرد بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد
25 اشکان رادمنش مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی کارشناسی ارشد
26 حامد رادمهدی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری (Ph.D)
27 فرزانه رادمهر زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
28 عقیل رادمهر مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
29 محمداسماعیل رادنیا تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
30 حسین رادنیا جغرافیا - برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
31 ویدا رادنیا زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
32 نسیبه رادی راز مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری (Ph.D)
33 ارش رازبان مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
34 مریم رازدار حسابداری کارشناسی ارشد
35 عبدالله رازدشت علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری (Ph.D)
36 عاطفه رازقندی مهندسی هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
37 حسین راست پور علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان دکتری (Ph.D)
38 مهناز راستن زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
39 زینت راستگار ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری کارشناسی ارشد
40 فاطمه راستگو جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا کارشناسی ارشد
41 نرجس راستگو زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی کارشناسی ارشد
42 زهرا راستگو فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
43 نجمه راستگو مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
44 سجاد راستگوی زمین شناسی - اقتصادی کارشناسی ارشد
45 امیر راستین حکمت متعالیه دکتری (Ph.D)
46 علی راستین مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
47 محمد راستین یزدان ابادسفلی جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
48 مهدی راسخی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دکتری (Ph.D)
49 عارف راشد آمار ریاضی کارشناسی ارشد
50 شهاب راشکی آمار اقتصادی و اجتماعی کارشناسی ارشد

صفحه :

    123456789101112131415   >