لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف ف

موارد یافت شده : 33
نمایش موارد 1 تا 33

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 فاخر - زهرا معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
2 فاضلی کشوری - خدیجه دانشکده معماری و شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی
3 فاطمی - محمد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست اداره امورعمومی
4 فتح آبادی - علی معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی
5 فتحی - غلامعلی اداره انتظامات سازمان مرکزی
6 فتحی علی آبادی - غلامرضا دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست حوزه ریاست دانشکده
7 فدائی - قاسم دانشکده کشاورزی اداره امورعمومی
8 فراستی - علیرضا دانشکده الهیات و معارف اسلامی کتابخانه
9 فراش باشی آستانه - محبوبه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
10 فربد - عبدالله دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان گروه آموزشی تولیدات گیاهی
11 فرجامی - فرزانه معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
12 فرجی ‌ریحان ‌آبادی - ذبیح‌ الله‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی بنیاد دانشگاهی
13 فرخ‌پور - محمدرضا معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
14 فرخی - علی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی
15 فرشید - فرشاد دانشکده علوم گروه آموزشی فیزیک
16 فرمانبر - نسترن معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌
17 فرمانی - حسین مدیریت کارگزینی و رفاه اداره کارگزینی
18 فروغی - محمد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
19 فرهمند - علی دانشکده دامپزشکی دانشکده دامپزشکی
20 فرهمندشورچه - غلامرضا اداره انتظامات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
21 فرهمندنژاد - یوسفعلی اداره انتظامات سازمان مرکزی
22 فرهمندیار - فائقه مرکز اطلاع رسانی وکتابخانه مرکزی کتابخانه مرکزی
23 فطرسی - معصومه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
24 فعال محمدعلی - محمدیوسف معاونت پژوهش و فناوری موسسه چاپ و انتشارات
25 فلاح نژادتفتی - عفت دانشکده ادبیات و علوم انسانی اداره امورعمومی
26 فلاح نژادتفتی - ناصر معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌ مدیریت خدمات دانشجویی
27 فلاحی - احمد اداره انتظامات سازمان مرکزی
28 فلاحی اخلمد - علیرضا حوزه ریاست دانشگاه گروه اموردانشجویان شاهد و ایثارگر
29 فولادی‌کهنه‌اوغاز - اسدالله‌ مدیریت حراست اداره انتظامات
30 فهمیده اکبریان - سید علی معاونت فرهنگی - اجتماعی معاونت فرهنگی - اجتماعی
31 فیاض صابری - محمدرسول دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
32 فیروزمند - افسانه اداره انتظامات مدیریت دانشجویی
33 فیض عارفی - جواد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی آب

صفحه :