لیست کارمندان دانشگاه فردوسی مشهد - حرف غ

موارد یافت شده : 10
نمایش موارد 1 تا 10

برگشت به صفحه اصلی

نام واحد سازمانی شاغل در
1 غفاریان قراقی - حسن‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیه
2 غفوریان ابدی - احمد حوزه ریاست دانشگاه هسته گزینش
3 غفوریان محبتی - حمیدرضا معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
4 غفوریان نصرتی - حبیب اله دانشکده الهیات و معارف اسلامی اداره امور عمومی
5 غفوری‌یزدی‌ - جواد مدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانه
6 غلام شاهی - جواد معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت اموراداری وپشتیبانی
7 غلامحسین نژاد - شهناز معاونت پژوهش و فناوری مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
8 غلامی کروج - بتول معاونت آموزشی مدیریت آموزشی
9 غلامیان - زهرا دانشکده علوم دانشکده علوم
10 غنچه - اکرم معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ مدیریت مالی

صفحه :