دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۶۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
21اسمعیلی ابدرمجتبیرفتار حرکتی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://esmaeeliabdar.student.um.ac.ir
22اسکندری نصرابادیثمینهروانشناسی (بین الملل )کارشناسی ارشد
23اسیونبهجتعلوم قرآن و حدیث (بین الملل )دکتری (Ph.D)
24اصغریوحیدهآمار ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://vahideh.asghari.student.um.ac.ir
25اصلیمهدیبهداشت مواد غذایی و آبزیان (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://mehdi.asli.student.um.ac.ir
26اصیلیعلیبیوتکنولوژی (بین الملل)دکتری (Ph.D)http://ali.asili.student.um.ac.ir
27اعتضادسید خسرواقتصاد کشاورزی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://kh3etezad.student.um.ac.ir
28اعتمادیافسانهروانشناسی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://eatemaadi.afsaneh.student.um.ac.ir
29اعزامییاسرفقه و مبانی حقوق اسلامی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://Yaser.Ezami.student.um.ac.ir
30افتخاریانپونهعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)
31افرازهماریاضی کاربردی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://homa.afraz.student.um.ac.ir
32افشاریمهرنوشجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mafshari248.student.um.ac.ir
33اقبالینگینجغرافیا (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://negineghbali.student.um.ac.ir
34الحسینمحمدعبدالکاظم ناصر مهندسي مكانيكدکتری (Ph.D)
35الشبلاویغزوان ایادخالد حسابداريدکتری (Ph.D)
36الهی خراسانینفیسهفلسفه و حکمت اسلامی ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://nafiseh.elahikhorassani.student.um.ac.ir
37الهیاری فردمحمودعلوم اقتصادی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://ma.allahyarifard.student.um.ac.ir
38امجدیانمصطفیاگروتکنولوژیدکتری (Ph.D)http://mo_am682.student.um.ac.ir
39امیر شیبانیمرتضیزبان و ادبیات انگلیسی (بین الملل )دکتری (Ph.D)http://mo_am690.student.um.ac.ir
40امیراحمدیسجادمهندسی مکانیک ( بین الملل )دکتری (Ph.D)http://amirahmadi.sajjad.student.um.ac.ir