دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۴۷ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
141رحمتیالهام علوم پايهکارشناسی ارشد
142رحیمی زاده حسینیسیدکمال الدین پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://rahimizadehhoseini.student.um.ac.ir
143رحیمی فردبتول پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://ba_ra382.student.um.ac.ir
144رزم پورسالار پاتوبيولوژيکارشناسی ارشد
145رضازاده بزازماهره پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://rezazadebazaz2054.student.um.ac.ir
146رضاییزینببهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)http://zeynab.rezaei.student.um.ac.ir
147رفیعی فردکیهانبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشد
148روحانیاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://eh_ro912.student.um.ac.ir
149روحانیاحسان علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://eh_ro912.student.um.ac.ir
150رودباریجواد علوم پايهکارشناسی ارشدhttp://ja_ro388.student.um.ac.ir
151ریکیملیحه علوم پايهدکتری (Ph.D)
152ریگی نژاداندهمسعودبهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://masoud.riginejad.student.um.ac.ir
153زارعیذبیح الله پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)
154زارعیمحمدهادی علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکتری (Ph.D)http://zarei.student.um.ac.ir
155زاهدیمرتضی علوم پايهدکتری (Ph.D)http://m.zahedi.student.um.ac.ir
156زجاجیسیدوحید علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://svzojaji.student.um.ac.ir
157زجاجیسیدوحید علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي داميدکترای تخصصیhttp://se_zo758.student.um.ac.ir
158زمانی اهریسحربهداشت مواد غذايي و آبزياندکتری (Ph.D)
159زواریعلی پاتوبيولوژيدکتری (Ph.D)http://ali.zavari.student.um.ac.ir
160ساعیمینابهداشت مواد غذايي و آبزيانکارشناسی ارشدhttp://mi_sa501.student.um.ac.ir