دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۳۴۵ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
1آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
2آشنائیمهنازگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://m.ashnaei.student.um.ac.ir
3آوین مهرروژیناقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشدhttp://ro_av776.student.um.ac.ir
4آهوئیشهاب الدینعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزدکتری (Ph.D)http://shahab.ahooi.student.um.ac.ir
5ابراهیم زادهعلی علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://ali.ebrahimzadeh.student.um.ac.ir
6ابراهیم زادهایمانمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://im.ebrahimzadeh.student.um.ac.ir
7ابراهیم نژادمجتبیعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://ebrahimnezhad.mojtaba.student.um.ac.ir
8ابراهیمیسیدمحمدمصطفیگیاهپزشکیکارشناسی ارشد
9ابراهیمیسیدمحمدمصطفیگیاهپزشکیکارشناسی ارشد
10ابراهیمیسیدمحمدمصطفیگیاهپزشکیکارشناسی ارشد
11ابراهیمیسیدمحمدمصطفیگیاهپزشکیکارشناسی ارشد
12ابراهیمیریحانه ساداتعلوم و مهندسی آبکارشناسی ارشدhttp://r.ebrahimi.student.um.ac.ir
13ابراهیمیعلی محمد علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://ali.ebrahimi.student.um.ac.ir
14ابراهیمی سیاه خلکیزینبمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://zeynabebrahimi.student.um.ac.ir
15اتش افروزمرتضی علوم داميکارشناسی ارشدhttp://morteza_atashafrooz.student.um.ac.ir
16اتشیمنصورهعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://atashi.mansoureh.student.um.ac.ir
17اتشیمنصورهعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)http://atashi.mansoureh.student.um.ac.ir
18احمدپورمیرحمیدعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://ahmadpourmir.hamid.student.um.ac.ir
19احمدزاده هاشمیسیده صبا علوم و صنايع غذاييکارشناسی ارشدhttp://saba.ahmadzadeh.student.um.ac.ir
20احمدیکوثراقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشد