دانشجویان

با استفاده از فرم زیر می توانید دانشجویان مورد نظر خود را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته های موجود در دانشگاه فردوسی مشهد جستجو کنید.

 
 
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۵۵۲ مورد.
#نام خانوادگینامگروه آموزشیمقطع تحصیلیصفحه شخصی
141امینیعالیهگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)http://amini.alieh.student.um.ac.ir
142امینیعلیمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://amini.ali.student.um.ac.ir
143امینیشروینمهندسی بیوسیستمدکتری (Ph.D)http://sh_am21.student.um.ac.ir
144امینی بازیانیسمیراعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)
145امینی زادهمیلاداقتصاد كشاورزيدکتری (Ph.D)http://milad.aminizadeh.student.um.ac.ir
146انتظاریازادهگیاهپزشکیدکتری (Ph.D)
147انتظاریاسما علوم و صنايع غذاييدکتری (Ph.D)http://asma.entezari.student.um.ac.ir
148انجمنیانالیمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://anali.anjomani.student.um.ac.ir
149انجیلیلعیااقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشد
150انصاریسناعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
151انصاریاشکانمهندسی بیوسیستمکارشناسی ارشدhttp://ashkan.ansari.student.um.ac.ir
152انصاری پورسمیرااقتصاد كشاورزيکارشناسی ارشد
153انصاریانابراهیمبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشد
154انصاریانزهرابیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشد
155انوریزهراگیاهپزشکیکارشناسی ارشدhttp://za_an118.student.um.ac.ir
156انیسیوحیدعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد
157اهستهراضیهعلوم خاککارشناسی ارشدhttp://r.ahesteh.student.um.ac.ir
158اهنگرانیمریمعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبزکارشناسی ارشدhttp://ma_ah778.student.um.ac.ir
159اهنگری میناابادفاطمهبیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهیکارشناسی ارشدhttp://ahanghari.fatemeh.student.um.ac.ir
160اهنیحمیدعلوم و مهندسی آبدکتری (Ph.D)