کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۹۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1بزرگ نیاآرزومرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره سامانه‌های کاربردیhttp://arbo.staffcms.um.ac.ir
2امینیآزادهمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره زیرساخت شبکه و دادهhttp://a-amini.staffcms.um.ac.ir
3صالح آبادیآزادهمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابخانه‌ایhttp://salehabadi.staffcms.um.ac.ir
4طاهرنیاآزادهدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://tahernia.staffcms.um.ac.ir
5اکرامی فردآلاءدانشگاه فردوسی مشهددانشکده علوم اداری و اقتصادیhttp://ekramifard.staffcms.um.ac.ir
6اسداله زادهآمنهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی مطالعات برنامه درسی و آموزشhttp://a-asadolahzadeh.staffcms.um.ac.ir
7آراستهابراهیمدانشگاه فردوسی مشهددانشکده ادبیات و علوم انسانیhttp://e-arasteh.staffcms.um.ac.ir
8برسلانیابراهیمدانشکده حقوق و علوم سیاسیگروه آموزشی علوم سیاسیhttp://e.barsalani.staffcms.um.ac.ir
9برک شاهیابراهیمدانشگاه فردوسی مشهدمعاونت اداری و مالیhttp://baragshahi.staffcms.um.ac.ir
10حیدرپور چنارابراهیمدانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییhttp://heydarpour.staffcms.um.ac.ir
11رستمی روشنابراهیمدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی تاریخ و تمدن ملل اسلامیhttp://e-rostami.staffcms.um.ac.ir
12زینلی فخر آبادیابراهیممدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://e-zeynali.staffcms.um.ac.ir
13قویدلابراهیممدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://e-ghavidel.staffcms.um.ac.ir
14رجب نیا فیض آبادیابوالفضلدانشگاه فردوسی مشهددانشکده کشاورزیhttp://rajabnia.staffcms.um.ac.ir
15صافدل مغانیابوالفضلمدیریت تربیت بدنیاداره ورزش همگانیhttp://safdel.staffcms.um.ac.ir
16خالقی وردیابوالقاسممدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://khaleghiverdy.staffcms.um.ac.ir
17ساقیابوالقاسممعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییمدیریت رفاه و سلامت دانشجویانhttp://saghi.staffcms.um.ac.ir
18عجمابوالقاسممدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://ajam.staffcms.um.ac.ir
19برکه باداحسانمدیریت حراستاداره حفاظت پرسنلیhttp://berkehbad.staffcms.um.ac.ir
20سالاریاحسانمدیریت منابع انسانی، تشکیلات و فرایندهاگروه توسعه منابع انسانی و تشکیلاتhttp://ehsan2086.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی