اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 ضمیری  سیدمحمدعلی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  zamiri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zamiri/
 ضیافتی باقرزاده  سیداحمد  دانشكده علوم   شيمي  ziafatiahmad  gmail com  http://www.um.ac.ir/~ziafati/