اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 تائبی نقندری  زهره  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  z taebi gmail com  http://www.um.ac.ir/~taebi/
 تجعفری  معصومه  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علم اطلاعات ودانش شناسی  tajafari2012 gmail com  http://www.um.ac.ir/~tajafari/
 تحصیلی  حسن  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  hntahsili yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~htahsili/
 ترابی اردکانی  حمید  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  hamid_torabi86 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~h.torabi/
 تقوی  محمد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  motaghavi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~taghavi/
 تقوی رضوی زاده  سیدعلیرضا  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  razavizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~razavizadeh/
 تقوی شهری  سیده فاطمه  دانشكده علوم   فيزيك  taghavishahri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taghavishahri/
 تقی زاده  مسعود  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  taghizadeh masoud gmail com  http://www.um.ac.ir/~mtaghizadeh/
 تکجو چلارس  رضا  دانشكده علوم   شيمي  r takjoo um ac ir  http://www.um.ac.ir/~r.takjoo/
 توکل افشاری  رضا  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  tavakolafshari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tavakolafshari/
 توکلی  مصطفی  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  m_tavakoli ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m_tavakoli/
 توکلی  احمد  دانشكده علوم اداري واقتصاد  مدیریت  tavakoli-a um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tavakoli-a/
 توکلی زاده  محمدرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  drt um ac ir  http://www.um.ac.ir/~drt/
 تهرانی فر  علی  دانشكده كشاورزى  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  tehranifar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tehranifar/
 تیمورتاش  علیرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  teymourtash um ac ir  http://www.um.ac.ir/~teymourtash/