ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

کارگاه بین الملی مردم شناسی زیارت پیرامون مرقد مطهر امام رضا(ع) در فروردین 1399 توسط مدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه برگزار خواهد شد.

98112306

98112307

آخرین اخبار