ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷

baktry

.

کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک -کلونینگ وانتقال ژن به باکتری در روز های 13 و 14 تیرماه 1397 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

ارسال کننده خبر : جمشیدی

آخرین اخبار