ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۸

zan987

 

 همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی در تاریخ 25 و 26 مهرماه 1398 برگزارمی شود.

 محورهای همایش ملی «زن و توسعه گردشگری روستایی»:

1-ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری در مناطق روستایی شهرستان کاشمر

2- نقش زنان روستایی در توسعه گردشگری جامعه‌محور

3 -گردشگری و توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی

4- گردشگری و توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی

4-1 رفاه اجتماعی (آموزش و مهارت‌ها، بهداشت و درمان، سلامت جسمی و روحی، گذران اوقات فراغت، مشارکت، رضایت از زندگی، افزایش تمایل به ماندن در روستا...)

4-2 امنیت اجتماعی (امنیت مالی، شغلی، جسمی، روحی و روانی، عاطفی، حقوقی و قضایی، اخلاقی، کلیشه‌های جنسیتی...)

5- گردشگری و توانمندی زنان روستایی بر کنترل منابع طبیعی و پایداری زیست‌محیطی

6- موفقیت‌ها، چالش‌ها و موانع زنان روستایی در حوزه فعالیت‌های گردشگری

چهارمین همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی در تاریخ 25 و 26 مهرماه 1398 در شهرستان کاشمر برگزارمی شود.

آدرس دبیرخانه: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، طبقه همکف، هسته پژوهشی مطالعات جغرافیای روستایی

تلفن ثابت: 38806744- 051

 تلفن همراه: 09356840573 و 09150689706

 آدرس سایت: grp4.um.ac.ir

 آدرس ایمیل:grp@um.ac.ir

 

 

آخرین اخبار