ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

ICCKE97

هشتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر و مهندسی دانش درتاریخ  های 25 و 26 اکتبر( برابر با 3 و 4 آبان ماه 1397)در دانشکده مهندسی  دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

این کنفرانس بصورت مجازی - آنلاین برگزار می شود.

 مقاله ها به زبان انگلیسی می باشد.

تلفن دبیرخانه: 0513-8806126

آدرس الکترونیکی :iccke@um.ac.ir

سایت کنفرانس:http://iccke2018.um.ac.ir/

آخرین اخبار