ارسال شده در تاریخ : شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

Poster98

هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران توسط دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن علوم علف های هرز ایران در روز های 5 تا 7 شهریورماه 1398 در ساختمان تحصیلات تکمیلی

 دانشکده کشاورزری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

محور اصلی همایش به شرح زیر می باشند:

 بیولوژی علف های هرز

اکوفیزیولوژی علف های هرز

مدیریت غیر شیمایی و تلفیقی علف های هرز

مدیریت شیمیایی علف های هرز (علف کش ها)

سایر موضوعات مرتبط با علم علف های هرز

دبیرخانه همایش :

دانشگده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد گروه  آگرو تکنولوژی

تلفن:  38787430

سایت همایش:

http://iwscongress98.um.ac.ir/index.php

 

 

 

 

آخرین اخبار