ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹

99101601

چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت ۹ تالار خوارزمی دانشکده مهندسی

 (با رعایت فاصله فیزیکى و سایر شیوه نامه هاى بهداشتی)

 

پخش زنده در صفحه اینستاگرام مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد

 

آخرین اخبار