ارسال شده در تاریخ : پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹

نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

محور اصلی کنفرانس:هیدرولیک خشک رود ها و رودخانه های فصلی و سازه های وابسته.

زمان دریافت مقالات:از ۱ شهریور لغایت ۱۵ آذر

زمان برگزاری:۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹

مکان برگزاری:دانشگاه فردوسی مشهد

برای اطلاعات بیشتر به درگاه های زیر مراجعه کنید:

www.nwlsm.ir

www.conf.iha.ir

صفحه اینستاگرام همایش

درگاه ارسال مقالات :

www.nwlsm.ir

99082201

آخرین اخبار