ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹

نهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری ،با عنوان: "توسعه پایدار و شهرهای آینده"، با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری مشهد و مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد به صورت وبینار برگزار خواهد شد.

 

99070702

آخرین اخبار