ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

1400031207

فراخوان دوم طرح جوانه گرنت فناوری

 موضوع: حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (پارساها)ی دارای ایده‌های فناورانه و بازارگرا

 مبالغ گرنت: پایان نامه تا ۴۰ میلیون تومان و رساله تا ۸۰ میلیون تومان.

 مخاطبین: اعضای هیأت علمی راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری

 

  فراخوان آزمایشی طرح شکوفایی گرنت فناوری

 موضوع: حمایت از پروژه های فناورانه و بازارگرای آزمایشگاه های تحقیقاتی

 مبلغ گرنت: ۱۷۵ میلیون تومان

 مخاطبین: اعضای هیأت علمی راهبر پروژه های آزمایشگاه های تحقیقاتی

ثبت نام متقاضیان دریافت نام کاربری:

 از ۱۰ تا ۱۷ خرداد از طریق سایت  Techgrant.msrt.ir

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۰۵۱۳۵۰۰۳۴۵۶ و  ۰۵۱۳۵۰۰۳۴۳۰

آخرین اخبار