ارسال شده در تاریخ : یکشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۸

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد، با همکاری مجلۀ بخارا، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی و روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی شب محمود رامیار را به پاس خدمات این استاد فرهیخته برگزار می‌کند.

از مهم‌ترین خدمات دکتر رامیار در دانشگاه می‌توان تاسیس بنای کنونی دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، نشریۀ این دانشکده و بخش خطی کتابخانۀ آن را نام برد.

 این مراسم در ساعت ١٧:١۵ چهارشنبه 11 دی‌ماه 1398 در تالار شیخ طوسی دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی این دانشگاه برگزار خواهد شد.

سخنرانان این مراسم استادان دکتر محمود مهدوی دامغانی، دکتر احمد پاکتچی، دکتر مرتضی کریمی‌نیا، دکتر علی رودگر، دکتر سید کاظم طباطبایی، دکتر منصور معتمدی و علی دهباشی خواهند بود.

98100805

آخرین اخبار