ارسال شده در تاریخ : یکشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۹

سومین جشنواره ی ملی فناوری های نوین آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست با تاکید بر سازگاری بر کم آبی در روزهای ۲۸، 29 و 30 بهمن ماه 1399 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

کسب اطلاعات بیشتر

991007

آخرین اخبار