ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸

مراسم رونمایی از کتاب آمارنامه سال 1397 شهر مشهد و وبگاه آمار و داده های شهری مشهد (پروژه مشترک دفتر ارتباط با جامعه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهدو دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد) با حضور مسئولین دانشگاه فردوسی مشهد و شهرداری مشهد روز چهارشنبه 18 دی ماه 1398 ساعت 12 در سالن شورای دانشکده علوم ریاضی برگزار می شود.

 شایان ذکر است اطلاعات و داده های گردآوری شده در این آمارنامه شهری و وبگاه آمار برای عموم به ویژه  پژوهشگران، اعضای هیأت علمی، دانشجویان، مدیران و صاحبان کسب و کارهای نوپا مفید خواهد بود.

98101603

آخرین اخبار