ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹

دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی به محوریت دانشگاه کردستان و با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 11 و 12 خردادماه 1400 به صورت مجازی برگزار می شود

99101003

آخرین اخبار