ارسال شده در تاریخ : یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

telp9852

 

تاریخ ثبت‌نام: 15 مردادماه 1398

تاریخ برگزاری آزمون: ۷ شهریورماه 1398

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت کالج دانشگاه فردوسی مشهد  بخش اطلاعیه‌ها مراجعه فرمایید.

سایت کالج دانشگاه فردوسی مشهد :

college.um.ac.ir

 

 

آخرین اخبار