ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

kalej98431

مرکز زبانهای خارجی کالج دانشگاه فردوسی مشهد کلاس های تعیین سطح کلاسهای انگلیسی ویژه ترم ۲ تابستان را در  نیمۀ دوم مرداد ماه برگزار می کند.

 ثبت نام تعیین سطح از طریق:

https://nikaro.ir/singlePage?id=407

https://nikaro.ir/singlePage?id=408

 انگلیسی - فرانسه - عربی

 مرکز زبانهای خارجی کالج دانشگاه فردوسی مشهد

 با تایید و نظارت اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد - احمدآباد - رضا ۲۳

تلفن:

05138804344

05138804332

 

 

 

آخرین اخبار