ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

1400012102

دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۹ تا ۱۱ و ۳۰ دقیقه بصورت مجازی

 

آدرس لینک شرکت  در مراسم نکوداشت

 

https://vroom.um.ac.ir/nekodasht

آخرین اخبار