ارسال شده در تاریخ : سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اقدام به برگزاری رویداد نوآوری کسب و کارهای نوآفرین علوم انسانی، اجتماعی و سیاستگذاری کرده است.

98102401

آخرین اخبار