ارسال شده در تاریخ :

 جلسه توجیهی و معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی جدید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی با حضور مسئولان این دانشکده در ساعت 9 صبح روز یکشنبه 11 مهر 1395 در تالار جلسات شماره یک این دانشکده برگزارشد.


به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه
فردوسی مشهد
، در این
جلسه دکتر سید امیر امین یزدی رئیس دانشکده، دکتر حسین کارشکی معاون آموزشی، دکتر علی
مشهدی معاون پژوهش و فناوری دانشکده و مدیران گروه های آموزشی سه گانه دانشکده
توضیحاتی در خصوص مقرارت و آیین نامه های موجود و شیوه همکاری در حوزه های آموزشی و پژوهشی بیان نمودند.


در این
جلسه تعدادی از اعضاء هیات علمی سایر گروه های آموزشی نیز حضور داشتند. در ادامه نیز دانشجویان سوالات
مورد نظر خود را مطرح نمودند.


30161_1.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium