ارسال شده در تاریخ :

جمعی از اساتید دانشگاه های کشور اندونزی روز 6 بهمن 1398 با حضور در دانشگاه فردوسی مشهد ضمن دیدار از دانشکده الهیات و معارف اسلامی با رئیس این دانشکده دیدار کردند.

در این دیدار دکتر رئیسیان رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی ضمن خوش آمدگویی و معرفی رشته ها و گروه های آموزشی، به بیان مهمترین فعالیت ها و تفاهم نامه های بین المللی دانشکده الهیات پرداخت.

سپس دکتر محمدجواد عنایتی راد مدیر گروه معارف اسلامی، دکتر عباس جوارشکیان مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی و دکتر مهدی حسن زاده از گروه ادیان و عرفان تطبیقی اطلاعات مختصری را در مورد گروه های آموزشی خود ارائه نمودند.

در پایان راه های همکاری دانشکده الهیات و دانشگاه های کشور اندونزی مورد بررسی قرار گرفت.

 

photo_2020-01-26_12-59-38

 

photo_2020-01-26_12-59-11