ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد  تصویب و ابلاغ ساختار تفصیلی دانشگاه را به خانواده دانشگاه تبریک گفت. همچنین ایشان در مورد این ابلاغ توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه به آن اشاره شده است.

آخرین ویرایش ساختار تفصیلی دانشگاه مربوط به سال 1370 بوده است. با توجه به عدم انطباق 85 درصدی مشاغل موجود دانشگاه با این ویرایش مصوب، پشتیبانی ناکافی ساختار از برنامه‎‌های راهبردی، پیش‌نیازی آن برای دریافت مجوز استخدام و ... نیاز به بازنگری ساختار تفصیلی به صورت جدی احساس شد. بازنگری نمودار سازمانی کلان دانشگاه در سال 93 در دستور کار معاونت طرح و برنامه دانشگاه قرار گرفت و متعاقبا طرح ساختار تفصیلی از سال 1396 آغاز گردید. لازم به ذکر است قبل آن، در طی سال‌های مختلف چندین بار این طرح برون‌سپاری شده بود که با توجه به ابعاد و پیچیدگی‌ها‌ی آن متأسفانه هیچ کدام به سرانجام نرسیدند. در نهایت، از ابتدای سال 96 بازنگری ساختار تفصیلی دانشگاه در دستور کار مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی قرار گرفت و پس از انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی در سال جاری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردید.

در بازنگری ساختار تفصیلی به موضوعات راهبردی بین‌المللی‌سازی دانشگاه، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، جذب منابع مالی متنوع و پایدار و گسترش زمینه‌های استقلال مالی توجه شده است و در همین راستا پیش‌بینی‌های ساختاری موردنیاز در دو سطح واحد سازمانی و پست سازمانی صورت گرفته است که اهم آن می‌تواند ایجاد واحد توسعه همکاری‌های بین‌المللی در ستاد و ایجاد پست مسئول توسعه همکاری‌های بین‌المللی در دانشکده‌ها، ایجاد واحد علم‌سنجی زیرمجموعه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی، ایجاد واحد ارتباط با جامعه در ستاد و همچنین ایجاد پست مسئول ارتباط با جامعه در دانشکده‌ها، ایجاد پست کارشناس توسعه منابع در ستاد و دانشکده‌ها و مسئول ارتباط با جامعه و آموزش‌های عالی آزاد در دانشکده‌ها می¬باشد. در این راستا گروه بندی نظام‌مند دانشکده‌ها در سه نوع، ایجاد سمت معاون گروه در گروه‌های آموزشی واجد شرایط، ساماندهی وظایف‌ واحدهای سطح مدیریت‌/مرکز در قالب اداره و گروه، تعریف پست معاون و تخصیص پست‌های کارشناس مسئول به واحدها به صورت نظام¬مند و مبتنی بر ضوابط آیین نامه تشکیلات می‌باشد.

ضمن تشکر از همکاری و همراهی واحدهای دانشگاه در پیشبرد و به سرانجام رساندن ساختار تفصیلی دانشگاه، استقرار این مهم نیز نیازمند مشارکت حداکثری واحدها با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع و معاونت اداری و مالی دانشگاه خواهد بود. امید است در این راستا کلیه واحدهای دانشگاه همکاری و همراهی حداکثری نمایند.