ارسال شده در تاریخ :

کاظم مدیرشانه ­چی در سال 1306 در مشهد به دنیا آمد. او پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه به حوزۀ علمیۀ مشهد رفت و در مجلس درس استادان برجسته حضور یافت.

 

پس از تأسیس دانشکدۀ علوم معقول و منقول (الهیات و معارف اسلامی) در سال 1337 در دانشگاه مشهد استخدام شد و به تدریس و تحقیق دربارۀ علوم فقه، حدیث و رجال پرداخت. او در مدت حضور خود در دانشگاه، مسئولیت­هایی چون ریاست دانشکدۀ الهیات، مدیریت گروه فقه و مبانی حقوق و ریاست کتابخانه را بر عهده داشت.
او در 24 اردیبهشت 1381 درگذشت.