ارسال شده در تاریخ :

اولین
سمینار حمل و نقل ریلی در ایران با تاکید بر قطار شهری مشهد  با حضور اساتید دانشگاه، مدیران و متخصصان
حوزه حمل و نقل ریلی در تالار اجتماعات  دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


به گزارش
خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، این گردهمایی علمی با همکاری مدیریت دفتر
توسعه و انتقال فناوری دانشگاه و شرکت پارسه دوستداران میراث فرهنگی مستقر در مرکز
رشد دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت
صهبا رسانه و شرکت آوند
عصر روز چهارشنبه 3 خرداد
ماه 96 در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار شد.


دکتر
سید جلال رجایی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مجری طرح ضمن خیر مقدم به میهمان
و حاضران در سالن گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی تاریخ شفاهی خط یک قطار شهری مشهد
ارایه نمود. سپس شهردار مشهد مهندس مرتضوی به اهمیت و جایگاه حمل و نقل ریلی در شهر
مشهد اشاره نمود و از تلاش های صورت گرفته شده در توسعه خطوط مترویی در شهر در قالب
خط 2 و 3 سخن گفت.


در ادامه
دکتر سید محسن شوشتری مدیر عامل اسبق قطار شهری مشهد، مهندس نوروزی شهردار اسبق شهر
مشهد و منتخب شورای پنجم شهر، مهندس عرفانی معاون پشتیبانی سابق قطار شهری و ریس حوزه
ریاست شورای شهر، مهندس طاهری مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد، مهندس رئوفی
مدیرکل ترافیک اسبق وزارت کشور، مهندس امیری پور شهردار اسبق شهر مشهد هر کدام به گوشه
ای از تلاش ها و مجاهدتهای صورت گرفته شده در احداث و بهره برداری خط یک قطار شهری
اشاره نمودند.


سپس سمینار مستند تصویری خط یک قطار شهری از کلنگ زنی جناب موسوی لاری وزیر وقت کشور در
سال 1379 تا بهره برداری آن در سال 89 به تصویر کشیده شد.


رونمایی
از کتاب تاریخ شفاهی خط یک قطار شهری مشهد و مهر و امضاء تمبر کتاب از برنامه های بعدی
این سمینار بود. تقدیر نمادین از تعدادی خدمتگزاران پروژه و اجرای موسیقی پایان بخش
مراسم بود.


کتاب
روی ریل خدمت" تاریخ شفاهی خط یک قطار شهری مشهد" توسط آقایان دکتر سید جلال
رجایی عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد، غلامحسین نوعی مدیر دفتر ارتباط
علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجوی دکتری تاریخ
دانشگاه آزاد بجنورد و دکتر سید علی مزینانی دکتری تاریخ از دانشگاه تربیت مدرس و مدیر
دپارتمان تاریخ شفاهی انجمن پارسه در قطع وزیری و 450 صفحه تدوین شده که فروردین سال
جاری که مصادف با رویداد بین المللی مشهد 2017 می باشد با مساعدت انتشارات شفا به زیور
چاپ آراسته گردید.


در این
پروژه که از سال 1394 کلید خورد یک تیم 9 نفره از دانشجویان تحصیلات تکمیلی تاریخ و
متخصصان تاریخ شفاهی همراهی و همکاری نمودند تا 300 ساعت مصاحبه با شخصیتهای موثر در پروژه همراه با ییش از 5 هزار
برگ سند و بریده جراید مورد نظر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.


خبرنگار : مریم یعقوب پور


800102


800103


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium