دانشكده هاگروه علوم اجتماعيدوره كارشناسى

علوم‏ اجتماعى، كه ابعاد مختلف جامعه و مظاهر وجودى آن را بررسى مى‏كند، به‏استناد مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى با شش گرايش تعاون و رفاه اجتماعى، پژوهشگرى علوم‏اجتماعى، دبيرى علوم اجتماعى، برنامه‏ريزى اجتماعى، ارتباطات اجتماعى و خدمات اجتماعى، براى دانشگاه هاى كشور در نظر گرفته شده است. هدف اين رشته تربيت كارشناس براى پاسخگويى به‏نياز جامعه در زمينه‏هاى مختلف آموزشى، پژوهشى، خدماتى در سطح وسيع جامعه اسلامى مى‏باشد. در دانشگاه فردوسى مشهد، در حال حاضر در سطح كارشناسى، گرايش پژوهشگرى علوم‏اجتماعى(شبانه و روزانه)‏ داير مى‏باشد و از سال تحصيلى 72-71 دوره كارشناسى ارشد پژوهشگرى علوم‏ اجتماعى نيز داير شده‏ است. تعداد واحدهاي درسي اين دوره 136 واحد است.

دوره كارشناسي ارشد

گروه‏ علوم اجتماعى، علاوه بر دانشجويان كارشناسى، داراى دانشجوى كارشناسى ارشد نيز هست. طول دوره 2 سال و تعداد واحدهاي درسي آن 34 واحد مي باشد كه شامل 25 واحد نظري و 0 واحد پايان نامه است.

دوره دكتري

در اين گروه  هم اكنون 10 دانشجوي دكتري جامعه شناسي مشغول به تحصيل مي باشند .مديران گروه گروه علوم اجتماعي از بدو تاسيس تا كنون
نام‏ونام‏خانوادگى مرتبه علمي دوران تصدي
دكتررامپور صدر نبوي استاد 48 تا 58
احمد حامد مقدم مربي 58 تا77
دكتر داريوش حيدري بيگوند استاديار 77 تا 79
دكتر علي سيلانيان طوسي دانشيار 79تا 80
دكتر حسين بهروان دانشيار 80 تا 82
دكتر محمد مظلوم خراساني دانشيار 82 تا 84
سيد علي حائري زاده مربي 84  تا87
دكتر حسين بهروان  دانشيار  87  تا89
دكتر مظلوم خراساني دانشيار 89 ادامه دارد

 

براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه علوم اجتماعي اينجا را كليك كنيد

 

 

 


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها