دانشكده هاگروه علوم قرآن و حديثدوره كارشناسى

در اين دوره دانشجويان با زبان و ادبيات عربى آشنا مي شوند و اطلاعات جامعى در زمينه تفسير، علوم قرآنى و حديث و كليد فهم هريك به دست مى‏آورند. تعداد واحدهاى درسى اين رشته 136واحد است.

دوره كارشناسي ارشد و دكتري

دوره كارشناسى ارشد اين رشته كه از سال 70 تعطيل شده بود از سال تحصيلي 81-80 فعاليت خود را از سر گرفت و هم اكنون 29 تن دانشجو در اين دوره به تحصيل اشتغال دارند.  در دوره دكتري اين رشته نيز  5 دانشجو مشغول به تحصيل هستند.

<><>

 

 مديران گروه علوم قرآن و حديث از آغاز تاسيس تا كنون
نام و نام خانوادگي مرتبه علمي دوران تصدي
استاد محمد واعظ زاده خراساني استاد 52 تا 56
دكتر سيد جواد مصطفوي استاديار 56 تا 58
غلامرضا نافلي مربي 67 تا 71
دكتر مرتضي ايرواني استاديار 71 تا77
دكتر سيد كاظم طباطبائي پور استاديار 77 تا 77
محسن حسين زاده مربي 77 تا79
دكتر محمد علي رضايي كرماني استاديار 79 تا81
دكتر مرتضي ايرواني دانشيار 81 تا83
حسن نقي زاده استاديار 83 تا85
دكتر مرتضي ايرواني دانشيار 85 تا87
دكتر محمد حسن رستمي استاديار 87 ادامه دارد

براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه علوم قران و حديث اينجا را كليك كنيد

 


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها