دانشكده هاگروه اديان وعرفان تطبيقيدوره كارشناسى

در اين دوره دانشجويان با اديان يهود، مسيحيت، هندو ، بودائي، زرتشتى ، اديان خاور دور، ابتدائي و قديم و عرفان آنها و تصوف آشنا مى‏شوند. دانشجويان اين دوره آمادگى كار تحقيقاتى و مطالعاتى پيدا خواهند كرد. تعداد واحدهاي درسي اين دوره 136 واحد است.

<><><><><><> 

 

 مديران گروه اديان و عرفان تطبيقي از بدو تاسيس تا كنون
نام و نام خانوادگي مرتبه علمي دوران تصدي
جعفر زاهدي استاد 53 تا 56
دكتر غلامرضا دشتي دانشيار 56 تا 75
دكتر محمد هادي عبد خدائي استاديار 75 تا 75
دكتر غلامرضا دشتي دانشيار 75 تا 77
علي سرگلزائي نظام دوست مربي 77 تا 81
دكتر محمد هادي عبد خدايي استاديار 81 تا 83
دكتر فياض قرائي استاديار 83 تا 85
دكتر منصور معتمدي استاديار 85 تا88
دكتر مهدي حسن زاده استاديار 88 ادامه دارد

براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه اديان و عرفان تطبيقي  اينجا را كليك كنيد

 


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها