دانشكده هاگروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي
دوره كارشناسى

در اين دوره شناسايى وبازيابى سوابق فرهنگى و شناخت تاريخ تمدن اسلامي و سهم ايرانيان در زمينه پيشرفت تمدن اسلامى و بررسى علل و انگيزه پيشرفت و يا بازماندگى مورد توجه بوده و دانشجويان اين رشته به موضوعات فوق اطلاع و اشراف پيدا مي كنند و با جغرافياى تاريخى كشورهاى اسلامى آشنا مىشوند. تعداد واحدهاى درسى اين رشته 135 واحد است.

<><><><><> 
<><><><><>
<><><><><><>

<><><><><><> 

 دوره كارشناسى ارشد

دوره كارشناسي ارشد اين رشته تازه  به تصويب رسيده و از مهر ماه سال 86 اقدام به پذيرش دانشجو كرده است.

 مديران گروه فرهنگ اسلامي  از سال 52 تا كنون

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

دوران تصدي

دكتر سيد عليرضا مجتهدزاده

دانشيار

52 تا 56

دكتر هادي عالم زاده

استاديار

56 تا 59

دكتر نصرت الله سعيدي

استاديار

72 تا 75

دكتر مهدي جليلي

دانشيار

75 تا80

عبدالرحيم قنوات

مربي

80 تا 81

دكتر مهدي جليلي

استاد

81 تا 83

دكتر علي غفراني

استاديار

83 تا 84

دكتر مهدي جليلي

استاديار

84 تا 86

دكتر علي غفراني

استاديار

86 ادامه دارد

براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي  اينجا را كليك كنيد

 


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها