دانشكده هاگروه فقه و مباني حقوق اسلاميدوره كارشناسى فقه و مبانى حقوق اسلامى

در اين دوره مسايل گوناگون اقتصادى، اجتماعى و سياسى جامعه در پرتو احكام و حقوق اسلامى مورد بررسى و ارزشيابى قرار مي‌گيرندو فارغ التحصيلان آن به فقه و حقوق اسلامى احاطه پيدا مي‌كنند و مي‌توانند به عنوان كارشناس مسايل اسلامى و حقوقى انجام وظيفه نمايند. اين دوره مشتمل بر 136 واحد است.

دوره كارشناسي ارشد و دكتري

علاوه بر دانشجويان دوره كارشناسى تعداد 40 دانشجوي كارشناسى ارشد و  20 دانشجوى دكترى نيز در اين گروه مشغول به تحصيل مي باشند.

<>< />

 مديران گروه فقه و مباني حقوق اسلامي از سال 54 تا كنون
نام و نام خانوادگي مرتبه علمي دوران تصدي
كاظم مدير شانه چي استاد 54 تا 56
دكتر سيد احمد فاطمي استاديار 57 تا 58
دكتر مهدي صانعي دانشيار 70 تا 71
سيد رضا موسوي مربي 71 تا73
دكتر مهدي صانعي استاد 73 تا76
عبدالكريم عبدالهي نژاد استاديار 76 تا76
كاظم مدير شانه چي استاد 76 تا 78
دكتر محمد تقي قبولي درافشان استاديار 78 تا 80
دكتر محمد صادق علمي سولا استاديار 83 تا 83
دكتر سيد محمد تقي قبولي در افشان استاديار 83 تا 87
دكتر محمد تقي فخلعي استاديار 87ادامه دارد

 

براي مشاهده اعضاي هيات علمي گروه فقه و مباني حقوق اسلامي اينجا را كليك كنيد

 


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل کليک کنيد.

رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري


لیست دانشکده ها

لیست پژوهشکده ها