چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

دانشگاه فردوسي مشهد

به منظور اجراي قوانين، مصوبات هيات دولت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه مطابق با مصوبه مورخ 3/12/83 شوراي طرح و برنامه تشكيل مي شود تا به عنوان بازوي اجرائي ستاد مركزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دانشگاه، مسئوليت ارائه خدمات و رسيدگي به امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه ها را از طريق  دفتر مربوطه بر عهده گيرد.

الف- اهداف

  1. ارائه خدمات شايسته و مناسب به دانشجويان شاهد و ايثارگر
  2. زمينه سازي براي مشاركت فعالانه دانشجويان شاهد و ايثارگر در عرصه هاي علمي،فرهنگي و اجتماعي در جهت رشد و تعالي بيشتر آنان
  3. بزرگداشت ايثارگري شهدا و ايثارگران و ترويج فرهنگ ايثار وشهادت

ب - اركان و تشكيلات

اعضاي ستاد

- رئيس دانشگاه(رئيس ستاد)

-معاون آموزشي

-معاون دانشجوئي

-رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان

-مدير كل دفتر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر(دبير ستاد)

-مدير كل امور آموزشي دانشگاه

-معاون فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان

-يك نفر از استادان مشاور

-يك نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر

دفتر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه كه مدير كل آن به انتخاب رئيس دانشگاه تعيين مي شود علاوه بر اجراي كليه برنامه هاي مربوط به امور دانشجويان شاهد و ايثارگز دانشگاه به عنوان دبير ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه نيز عهده دار مسئوليت هاي محوله است.

بخش هاي مختلف اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

واحد آموزش

مسئول واحد آموزش یکی از کارشناسان با تجربه اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشد که وظایف زیر را تحت نظر مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر بعهده دارد:

-       پیگیری مشکلات خاص آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

-  ارتباط با ادارات آموزش دانشکده ها جهت اجرای طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان.

-  انعقاد قراردادهای لازم با مدرسین کلاسهای تقویتی، نظارت بر حسن اجرای کلاس های مذکور.

-       برنامه ریزی و تشکیل کلاس های آموزشی از قبیل کامپیوتر، زبان و ...

-  پیگیری امور مربوط به نقل و انتقال و تغییر رشته دانشجویان شاهد و ایثارگر.

-       مشاوره تحصیلی با دانشجویان .

- واحد فرهنگی و فوق برنامه

مسئول واحد فرهنگی و فوق برنامه یک نفر از کارشناسان دارای سابقه در امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه می باشد که به انجام وظایف محوله زیر تحت نظر مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر می پردازد:

-  تشکیل سمینارها، گردهمایی ها، اردوهای زیارتی، تفریحی، فرهنگی و برگزاری مسابقات مختلف علمی و ورزشی.

-  ارتباط با رابطین دانشجویی دانشکده ها و ارائه طرح های مناسب جهت اجرا در دانشکده ها.

-       تهیه نشریه و ویژه نامه.

-       پیگیری مسایل معیشتی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

-  ایجاد سیستم های مناسب برای جذب دانشجویان و فعال نمودن آنان در امور فرهنگی.

-  تدارک برنامه های دیدار از خانواده های معظم شهدای دانشگاهی با حضور مسئولین دانشگاه.

-       ایجاد نمایشگاههای مختلف در مناسبت های گوناگون و ...

3- واحد کامپیوتر

  به منظور استفاده بهینه دانشجویان شاهد و ایثارگر از اوقات فراغت خویش و آشنایی با کامپیوتر و همچنین دستیابی به شبکه جهانی اینترنت این مدیریت از ابتدای سال 81 80 اقدام به فراهم نمودن امکاناتی از قبیل کامپیوتر، پرینتر، اسکنر و رایتر در این خصوص نموده است که دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد می توانند در نوبت های صبح و عصر از امکانات مذکور استفاده نمایند.

4- اساتید  مشاور

استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر یک نفر از اعضای هیأت علمی متعهد و با تجربه دانشگاه است که با پیشنهاد مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و تأیید ریاست محترم دانشگاه به مدت یک سال تحصیلی انتخاب می شوند و وظایف زیر را بعهده خواهند داشت:

-       نظارت بر روند تحصیلی و ارزیابی مستمر پیشرفت تحصیلی دانشجو.

-  اختصاص ساعاتی به منظور مشاوره با دانشجویان در خصوص امور تحصیلی، فرهنگی و ... آنان.

-  آشنا نمودن دانشجویان با محیط تحصیل و راهنمایی آنان در زمینه انتخاب واحد به نحوی که متناسب با وضعیت تحصیلی دانشجو باشد.

-  ارائه پیشنهادات لازم درخصوص رفع مشکلات دانشجویان به مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.

-  شرکت در جلسات کمیته منتخب شاهد و ایثارگر دانشکده و رسیدگی به مشکلات آموزشی دانشجویان.

5- رابطین آموزشی

رابطین آموزشی در دانشکده ها یکی از کارکنان آموزشی دانشکده است که با پیشنهاد مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و هماهنگی با معاونت آموزشی دانشکده انتخاب می شود و وظایف زیر را بعهده دارد.

-  ارتباط مستمر با دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور.

-  پاسخگویی به مراجعات و مسایل آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر و در صورت لزوم اخذ درخواست کتبی آنان جهت طرح در کمیته منتخب شاهد و ایثارگر دانشکده .

-  ثبت نام دانشجویان در کلاس های تقویتی و نظارت بر حسن اجرای آنها تحت نظر اساتید مشاور.

6- رابطین دانشجویی

رابطین دانشجویی در هر دانشکده از میان دانشجویان شاهد و ایثارگر همان دانشکده با وظایف زیر به مدت یک سال تحصیلی انتخاب می گردد.

-  برگزاری اردوها و برنامه های فرهنگی در راستای اهداف فرهنگی و علمی.

-  همکاری با رابطین آموزشی در جهت هر چه بهتر برگزار نمودن کلاسهای تقویتی و طرح های تقویت بنیه علمی.

-       همکاری در توزیع بن کتاب و امکانات رفاهی.

-       ارتباط مستمر با اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر.

-  جمع آوری نظرات و پیشنهادات دانشجویان و ارائه به اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.

-  ارتباط مستمر با مسئول فرهنگی و فوق برنامه اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.

ج – شرح وظایف

- شرح وظایف ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

1- برنامه ریزی و زمینه سازی برای اجرای طرح ها، برنامه ها، فعالیت ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی وزیر، ستاد مرکزی یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت.

2- نظارت و ارزیابی تحلیلی وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر در پایان هر نیمسال و ارائه طرح و برنامه های مناسب برای رشد و تعالی ایشان.

3- طراحی و تدوین فعالیت های مؤثر برای تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر و بهبود سطح امور فرهنگی و رفاهی ایشان.

4- تنظیم و تدوین طرح ها، برنامه ها و فعالیت های ویژه فرهنگی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر.

5- طراحی و تدوین فعالیت های ثمربخش برای کاهش مشکلات عاطفی و رفاهی این دانشجویان.

6- تنظیم و تدوین فعالیت های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران.

7- طراحی و تدوین فعالیت های مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهادهای ذیربط در برنامه های ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.

8- رفع موانع و مشکلات در روند ادامه تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر با همفکری و همکاری بخش آموزشی دانشگاه و با استفاده از آیین نامه ها و تسهیلات آموزشی موجود.

9- نظارت بر عملکرد دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و ...

10- تصویب بودجه ریزی دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و نظارت بر هزینه کرد آن

شرح وظایف دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

1- اجرای برنامه ها،  آئین نامه ها و دستورالعملهای ارسالی از ستاد مرکزی یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت.

2-  پیگیری و اجرای مصوبات ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه و انجام امور محوله از سوی ریاست دانشگاه.

3- انعکاس مشکلات به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در صورت لزوم، بمنظور اتخاذ تصمیم مناسب.

4- هماهنگی و ارتباط مؤثر با اعضای ستاد شاهد و ایثارگر و زیرمجموعه های معاونت های عضو.

5- تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه سالانه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه.

6- پیگیری و جذب اعتبارات به منظور پیشبرد برنامه ها و فعالیت های مصوب از همه منابع ممکن.

7- هزینه کرد اعتبارات ارسالی به دفتر طبق دستورالعمل های ابلاغی از وزارت.

8- اطلاع رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره مندی از امکانات، تسهیلات و خدمات.

9- تهیه اطلاعات جامع از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر.

10- برگزاری کلاسها و دوره های تقویتی و گروه های درسی با شناسایی و جلب همکاری اعضای هیأت علمی و دانشجویان موفق در راستای اجرای طرح های تقویت بنیه علمی، استاد مشاور و دوره های فشرده.

11-  تهیه طرحهای تقویت بنیه علمی دانشجویان ایثارگر بمنظور پیشنهاد به ستاد برای تصویب.

12- اجرای طرح استاد مشاور.

13- توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره های تحصیلی و حمایت های آموزشی بمنظور پیشگیری و کاهش مشکلات تحصیلی.

14- برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور.

15- همکاری با اداره کل فرهنگی دانشگاه در اجرای فعالیت های فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

16- پیگیری امور رفاهی دانشجویان  شاهد و ایثارگر و تدارک امکانات لازم با همکاری و هماهنگی مسؤولان دانشگاهی و نهادهای ذیربط و ارائه خدمات رفاهی و کمک آموزشی به ایشان در چارچوب
بودجه مصوب.

17- جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال در برنامه های علمی و فرهنگی.

18- برگزاری مراسم، مسابقات، فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز.

19- تهیه گزارش عملکرد شش ماهه در قالب های تعیین شده از سوی وزارت و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر پس از ارائه و تصویب در ستاد دانشگاه.

20- ارزیابی فعالیت های دفتر و تلاش برای تقویت نقاط قوت، بهبود عملکرد و رفع نواقص

د- چارت تشکیلات ستاد شاهد و ایثارگر

مسئولان اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر از سال 65 تاکنون

 

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

 

آغاز تصدی

 

 

 

پایان تصدی

 

 

 

دکتر علی شمسا

 

 

 

65

 

 

 

65

 

 

 

مهندس ابراهیم بازاری

 

 

 

65

 

 

 

67

 

 

 

دکتر جلیل ابریشمی

 

 

 

67

 

 

 

68

 

 

 

دکتر سیدحسین نوعی

 

 

 

68

 

 

 

76

 

 

 

مهندس امیر فرهادیان

 

 

 

77

 

 

 

78

 

 

 

دکتر احمد محقر

 

 

 

78

 

 

 

79

 

 

 

دکتر محمدحسین ودیعی نوقابی

 

 

 

79

 

 

 

81

 

 

 

خلیل قاضی زاده

 

 

 

81

 

 

 

84

 

 

 

دکتر غلامعلی کلیدری

 

 

 

84

ادامه دارد

 

 

 

 
بازديد: 378 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393


newssite3
khev
inter4 telp newsreader 118