اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

به منظور اجرای قوانین، مصوبات هیات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه مطابق با مصوبه مورخ 3/12/83 شورای طرح و برنامه تشكیل می شود تا به عنوان بازوی اجرائی ستاد مركزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه، مسئولیت ارائه خدمات و رسیدگی به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها را از طریق  دفتر مربوطه بر عهده گیرد.

.

زندگی و وصیت نامه شهدای دانشگاه

.مدیران و معاونان طرح و برنامه  تاكنون


پایان‏تصدى آغازتصدى نام ‏ونام‏ خانوادگى
65
65 دكتر علی شمسا
67
65
مهندس ابراهیم بازاری
68
67
دكتر جلیل ابریشمی
77
68
دكتر سید حسین نوعی
78
77
مهندس امیر فرهادیان
79
78
دكتر احمد محقر
81
79
دكتر محمد حسین ودیعی نوقابی
83
81

خلیل قاضی زاده

89
83
دكتر غلامعلی كلیدری
95
89
علی اكبر مجدی
ادامه دارد
95
دكتر ابوالفضل غفاری

الف- اهداف

  1. ارائه خدمات شایسته و مناسب به دانشجویان شاهد و ایثارگر
  2. زمینه سازی برای مشاركت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی،فرهنگی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان
  3. بزرگداشت ایثارگری شهدا و ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار وشهادت

ب - اركان و تشكیلات

  • ستاد شاهد و ایثارگر

اعضای ستاد

- رئیس دانشگاه(رئیس ستاد)

-معاون آموزشی

-معاون دانشجوئی

-رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

-مدیر كل دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر(دبیر ستاد)

-مدیر كل امور آموزشی دانشگاه

-معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

-یك نفر از استادان مشاور

-یك نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر

  • دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه كه مدیر كل آن به انتخاب رئیس دانشگاه تعیین می شود علاوه بر اجرای كلیه برنامه های مربوط به امور دانشجویان شاهد و ایثارگز دانشگاه به عنوان دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه نیز عهده دار مسئولیت های محوله است.

بخش های مختلف اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

واحد آموزش

مسئول واحد آموزش یكی از كارشناسان با تجربه اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشد كه وظایف زیر را تحت نظر مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر بعهده دارد:

- پیگیری مشكلات خاص آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

- ارتباط با ادارات آموزش دانشكده ها جهت اجرای طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان.

- انعقاد قراردادهای لازم با مدرسین كلاسهای تقویتی، نظارت بر حسن اجرای كلاس های مذكور.

- برنامه ریزی و تشكیل كلاس های آموزشی از قبیل كامپیوتر، زبان و ...

- پیگیری امور مربوط به نقل و انتقال و تغییر رشته دانشجویان شاهد و ایثارگر.

- مشاوره تحصیلی با دانشجویان .

- واحد فرهنگی و فوق برنامه

مسئول واحد فرهنگی و فوق برنامه یك نفر از كارشناسان دارای سابقه در امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه می باشد كه به انجام وظایف محوله زیر تحت نظر مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر می پردازد:

- تشكیل سمینارها، گردهمایی ها، اردوهای زیارتی، تفریحی، فرهنگی و برگزاری مسابقات مختلف علمی و ورزشی.

- ارتباط با رابطین دانشجویی دانشكده ها و ارائه طرح های مناسب جهت اجرا در دانشكده ها.

- تهیه نشریه و ویژه نامه.

- پیگیری مسایل معیشتی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

- ایجاد سیستم های مناسب برای جذب دانشجویان و فعال نمودن آنان در امور فرهنگی.

- تدارك برنامه های دیدار از خانواده های معظم شهدای دانشگاهی با حضور مسئولین دانشگاه.

- ایجاد نمایشگاههای مختلف در مناسبت های گوناگون و ...

3- واحد كامپیوتر

به منظور استفاده بهینه دانشجویان شاهد و ایثارگر از اوقات فراغت خویش و آشنایی با كامپیوتر و همچنین دستیابی به شبكه جهانی اینترنت این مدیریت از ابتدای سال 81 80 اقدام به فراهم نمودن امكاناتی از قبیل كامپیوتر، پرینتر، اسكنر و رایتر در این خصوص نموده است كه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد می توانند در نوبت های صبح و عصر از امكانات مذكور استفاده نمایند.

4- اساتید مشاور

استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر یك نفر از اعضای هیأت علمی متعهد و با تجربه دانشگاه است كه با پیشنهاد مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و تأیید ریاست محترم دانشگاه به مدت یك سال تحصیلی انتخاب می شوند و وظایف زیر را بعهده خواهند داشت:

- نظارت بر روند تحصیلی و ارزیابی مستمر پیشرفت تحصیلی دانشجو.

- اختصاص ساعاتی به منظور مشاوره با دانشجویان در خصوص امور تحصیلی، فرهنگی و ... آنان.

- آشنا نمودن دانشجویان با محیط تحصیل و راهنمایی آنان در زمینه انتخاب واحد به نحوی كه متناسب با وضعیت تحصیلی دانشجو باشد.

- ارائه پیشنهادات لازم درخصوص رفع مشكلات دانشجویان به مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.

- شركت در جلسات كمیته منتخب شاهد و ایثارگر دانشكده و رسیدگی به مشكلات آموزشی دانشجویان.

5- رابطین آموزشی

رابطین آموزشی در دانشكده ها یكی از كاركنان آموزشی دانشكده است كه با پیشنهاد مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و هماهنگی با معاونت آموزشی دانشكده انتخاب می شود و وظایف زیر را بعهده دارد.

- ارتباط مستمر با دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور.

- پاسخگویی به مراجعات و مسایل آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر و در صورت لزوم اخذ درخواست كتبی آنان جهت طرح در كمیته منتخب شاهد و ایثارگر دانشكده .

- ثبت نام دانشجویان در كلاس های تقویتی و نظارت بر حسن اجرای آنها تحت نظر اساتید مشاور.

6- رابطین دانشجویی

رابطین دانشجویی در هر دانشكده از میان دانشجویان شاهد و ایثارگر همان دانشكده با وظایف زیر به مدت یك سال تحصیلی انتخاب می گردد.

- برگزاری اردوها و برنامه های فرهنگی در راستای اهداف فرهنگی و علمی.

- همكاری با رابطین آموزشی در جهت هر چه بهتر برگزار نمودن كلاسهای تقویتی و طرح های تقویت بنیه علمی.

- همكاری در توزیع بن كتاب و امكانات رفاهی.

- ارتباط مستمر با اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر.

- جمع آوری نظرات و پیشنهادات دانشجویان و ارائه به اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.

- ارتباط مستمر با مسئول فرهنگی و فوق برنامه اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.

ج – شرح وظایف

- شرح وظایف ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

1- برنامه ریزی و زمینه سازی برای اجرای طرح ها، برنامه ها، فعالیت ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی وزیر، ستاد مركزی یا اداره كل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت.

2- نظارت و ارزیابی تحلیلی وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر در پایان هر نیمسال و ارائه طرح و برنامه های مناسب برای رشد و تعالی ایشان.

3- طراحی و تدوین فعالیت های مؤثر برای تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر و بهبود سطح امور فرهنگی و رفاهی ایشان.

4- تنظیم و تدوین طرح ها، برنامه ها و فعالیت های ویژه فرهنگی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر.

5- طراحی و تدوین فعالیت های ثمربخش برای كاهش مشكلات عاطفی و رفاهی این دانشجویان.

6- تنظیم و تدوین فعالیت های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران.

7- طراحی و تدوین فعالیت های مناسب به منظور جلب مشاركت دانشجویان، اساتید و نهادهای ذیربط در برنامه های ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.

8- رفع موانع و مشكلات در روند ادامه تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر با همفكری و همكاری بخش آموزشی دانشگاه و با استفاده از آیین نامه ها و تسهیلات آموزشی موجود.

9- نظارت بر عملكرد دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و ...

10- تصویب بودجه ریزی دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و نظارت بر هزینه كرد آن

شرح وظایف دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

1- اجرای برنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعملهای ارسالی از ستاد مركزی یا اداره كل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت.

2- پیگیری و اجرای مصوبات ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه و انجام امور محوله از سوی ریاست دانشگاه.

3- انعكاس مشكلات به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در صورت لزوم، بمنظور اتخاذ تصمیم مناسب.

4- هماهنگی و ارتباط مؤثر با اعضای ستاد شاهد و ایثارگر و زیرمجموعه های معاونت های عضو.

5- تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه سالانه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه.

6- پیگیری و جذب اعتبارات به منظور پیشبرد برنامه ها و فعالیت های مصوب از همه منابع ممكن.

7- هزینه كرد اعتبارات ارسالی به دفتر طبق دستورالعمل های ابلاغی از وزارت.

8- اطلاع رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره مندی از امكانات، تسهیلات و خدمات.

9- تهیه اطلاعات جامع از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر.

10- برگزاری كلاسها و دوره های تقویتی و گروه های درسی با شناسایی و جلب همكاری اعضای هیأت علمی و دانشجویان موفق در راستای اجرای طرح های تقویت بنیه علمی، استاد مشاور و دوره های فشرده.

11- تهیه طرحهای تقویت بنیه علمی دانشجویان ایثارگر بمنظور پیشنهاد به ستاد برای تصویب.

12- اجرای طرح استاد مشاور.

13- توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره های تحصیلی و حمایت های آموزشی بمنظور پیشگیری و كاهش مشكلات تحصیلی.

14- برگزاری كارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور.

15- همكاری با اداره كل فرهنگی دانشگاه در اجرای فعالیت های فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.

16- پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و تدارك امكانات لازم با همكاری و هماهنگی مسؤولان دانشگاهی و نهادهای ذیربط و ارائه خدمات رفاهی و كمك آموزشی به ایشان در چارچوب
بودجه مصوب.

17- جلب مشاركت دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال در برنامه های علمی و فرهنگی.

18- برگزاری مراسم، مسابقات، فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز.

19- تهیه گزارش عملكرد شش ماهه در قالب های تعیین شده از سوی وزارت و ارسال آن به اداره كل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر پس از ارائه و تصویب در ستاد دانشگاه.

20- ارزیابی فعالیت های دفتر و تلاش برای تقویت نقاط قوت، بهبود عملكرد و رفع نواقص

د- چارت تشكیلات ستاد شاهد و ایثارگر

بازديد: 6207 | آخرین ویرایش : سه‌شنبه 16 آذر 1395