هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاهیان


هیات رئیسه دانشگاه هیات امنای دانشگاه شورای دانشگاه هیات ممیزه دانشگاه
شورای فرهنگی دانشگاه هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاهیان


به منظور حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی دانشگاهیان و انجام وظایف مقرر در آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشجویان از افراد زیر تشکیل میشود.
رئیس دانشگاه(رئیس هیات مدیره) مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه آزاد اسلامی حسب مورد.  • بررسی اساسنامه و صلاحیت اعضای موسس تشکلها
  • اعلام موافقت اصولی و صدور پروانه برای تشکلها
  • صدور مجوز انجام فعالیت تشکلها
  • نظارت بر حسن اجرای انتخابات تشکل های اسلامی
  • بررسى مسائلى كه توسط رئیس دانشگاه در دستور كار شورا قرار مى‏گیرد.
  • رسیدگی به تخلفات تشکلها بر اساس آیین نامه مربوط
  • رسیدگی به شکایات واصل شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در باره با فعالیتهای تشکل ها.
  • توقف یا لغو پروانه فعالیت پروانه فعالیت تشکل های یاد شده
بازديد: 4709 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395