ارسال شده در تاریخ :

زنده نگه داشتن یاد شهداى انقلاب باعث تداوم حرکت انقلاب است.


مقام
معظم رهبری


روابط
عمومی دانشگاه فردوسی مشهد فرا رسیدن ۲۲ اسفند ماه، روز بزرگداشت شهدا را گرامی می دارد.

آخرین اخبار