ارسال شده در تاریخ :

بیست و یکم تیرماه سالروز قیام
مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است. روزی که
دژخیمان رضاخان مردم معترض به کشف حجاب را درمسجد گوهرشاد به خاک و خون کشید
.


روابط عمومی دانشگاه فردوسی
مشهد به همین منظور بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حجاب و عفاف در سبک زندگی
ایرانی - اسلامی را جهت استفاده همکاران
محترم در سایت درج می نماید.


برای دریافت  روی فایل زیر کلیک کنید

آخرین اخبار