ارسال شده در تاریخ :

دکتر
صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم آغاز به کار مشهد 2017  در دانشگاه
فردوسی مشهد از این روز به عنوان یک روز بزرگ یاد کرده و فرارسیدن آن را تبریک
گفت.


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان تاثیرات فرهنگی، سیاسی و دینی خراسان در طول تاریخ از تلاش مدیران
ارشد دولت در سطح سیاست گذاری و همچنین 27 نفر از مدیران استانی از جمله ریاست
دانشگاه فردوسی مشهد در سطح اجرایی تقدیر و تشکر نمود.


وی
با اشاره به مراکز مهمی همچون دانشگاه فردوسی مشهد مهمترین هدف برای این مراکز را
برجسته سازی گفتمان رضوی در مشهد دانست. وی ضمن بیان اینکه مشهد شهر صلح و برادری
در میان کشورهای اسلامی می باشد مشهد را امن ترین کانون فرهنگی و دینی در دنیای
اسلام معرفی کرد.


دکتر
صالحی امیری
وزیر
فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار گفتگوی میان دانشگاه ها و علمای جهان اسلام در مشهد
پایتخت فرهنگی جهان اسلام 2017 با محوریت دانشگاه فردوسی مشهد شد.


دکتر
صالحی امیری با اشاره به مقام والای حکیم ابوالقاسم فردوسی بر نقش این شاعر برجسته
را در فرهنگ و زبان ادبیات فارسی تاکید نمود. وی با اشاره به فرمایش مقام معظم
رهبری مبنی بر اینکه فردوسی را باید از نو شناخت، حکیم ابوالقاسم فردوسی را عامل
وحدت و زبان فارسی را عامل استقلال و هویت میهن اسلامی ایران عنوان کرد.


وی
همچنین اظهار امیدواری کرد که در سال 2017 مشهد شهر تولید و صادرات صنایع خلاق،
فرهنگ و تمدن اسلامی گردد و این شهر بتواند پرچمدار وحدت و مهدویت در جهان باشد.


در پایان
این نشست وب سایت انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دروازه ارتباط علمی با ملت
های دیگر خصوصا کشورهای اسلامی معرفی گردید.


آخرین اخبار