ارسال شده در تاریخ :

در
جلسه ای با حضور دکتر قبول رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
دانشگاه فردوسی مشهد و مسئولان سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسلامی در روز دوشنبه اول خرداد ماه 96 ، راه های گسترش همکاریهای
مشترک دانشگاه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بررسی شد.


دکتر
قبول رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ضمن اعلام آمادگی دانشگاه
فردوسی مشهد برای توسعه و گسترش همکاری های دانشگاه و سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسلامی درسال 1396 خواستار حمایت بیش از پیش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از برنامه
های بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد شد.


دکتر
سلیمانی ، معاون آموزش و پژوهش سازمان با تشکر از دانشگاه فردوسی مشهد به دلیل
همکاریهای موثر و گسترده با سازمان فرهنگ
و ارتباطات اسلامی خصوصا برگزاری اختتامیه همایش گفتگو های فرهنگی ایران و عرب
خواستار استمرار این همکاری ها شد.


برخی
از همکاریهای مورد توافق میان دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان فرنگ و ارتباطات
اسلامی عبارت است از: حمایت سازمان از
همایش های مرتبط با زبان و ادبیات فارسی و نقش آن در گسترش روابط فرهنگی ایران و
عرب، مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در بخش اعضاء هیأت تحریریه مجلات
علمی – پژوهشی در حوزه گفتگوهای فرهنگی ایران و عرب، چاپ مجموعه مقالات و آثار
علمی در حوزه مذکور از طرف سازمان، اعزام استادان دانشگاه فردوسی مشهد به همایشهای
خارجی در بخش گفتگوهای ایران و عرب از طرف سازمان.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار