ارسال شده در تاریخ :

به دنبال امضای برنامه اجرایی همکاریهای دوجانبه میان دانشگاه
فردوسی مشهد و دانشگاه فدرال کازان روسیه هیات 14 نفره دانشگاه فردوسی مشهد با
حضور در دانشگاه فدرال کازان در خصوص
توسعه روابط دانشگاهی با مسئولان آن دانشگاه گفتگو نمود.


پس از امضای برنامه اجرایی همکاریهای دوجانبه میان دانشگاه
فردوسی مشهد و دانشگاه فدرال کازان روسیه در فروردین سال جاری، 14 تن از اعضای هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد از گروههای زبان و ادبیات روسی- زبان و ادبیات فارسی- ریاضی- روانشناسی-
مهندسی کامپیوتر- فیزیک- شیمی- نفت دانشگاه به سرپرستی
خانم دکتر موذن زاده مسئول میز روسیه دانشگاه فردوسی مشهد از دانشگاه فدرال کازان بازدید کردند.


در این سفر سه روزه هریک از اعضای هیات اعزامی با همکاران حوزه تخصصی خود ملاقات نموده و از آزمایشگاه ها و تجهیزات
گروه و نیز از کلاس های درس بازدید نمودند.


در ادامه حضور
هیات دانشگاه فردوسی مشهد،
فعالیت هاو پروژه های علمی- تحقیقاتی
مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان پس از توافق بر روی موضوعات مورد علاقه
دو طرف، تفاهم نامه مقدماتی  همکاریهای آتی امضا شد.


این  تفاهم نامه در هر یک از موضوعات مورد توافق توسط اعضای مسئول در دوطرف پیگیری می شود.


kazan.4


kazan.5


kazan.2


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار