ارسال شده در تاریخ :

به مناسبت یک سال فعالیت گروه مطالعات و برنامه
ریزی فرهنگی-اجتماعی جلسه ای در شامگاه روز چهارشنبه 3 آبان 1396 با حضور دکتر آزاد گروه مطالعات و برنامه ریزی
فرهنگی-اجتماعی دانشگاه ، دکتر اصغرپور مدیر سابق و دکتر معتمدی مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه
دانشگاه همچنین کارشناسان گروه مطالعات و
برنامه ریزی، جمعی از کارشناسان مدیریت فرهنگی و تعدادی از دانشجویان فعال در تشکل های دانشگاه (انجمن های
علمی، کانون های فرهنگی، شورای صنفی دانشجویان و تشکل های اسلامی دانشجویی) برگزار
شد.


دکتر آزاد رییس و اعضای گروه مطالعات و برنامه
ریزی فرهنگی-اجتماعی گزارشی از عملکرد و دستاوردهای گروه در یک سال گذشته ارائه
نموده و اولویت های خود را برای انجام فعالیت های آتی به اطلاع دانشجویان رساندند
.


در بخش بعدی این جلسه دکتر اصغرپور و دکتر
معتمدی، پس از تشریح فلسفه تشکیل گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی-اجتماعی،
وضعیت فعالیت های صورت گرفته در این گروه را بصورت اجمالی توضیح دادند. پس از آن
دانشجویان حاضر، ضمن طرح دیدگاه ها و سؤالات خود، به مشکلات موجود در مسیر انجام
فعالیت های مطالعاتی فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی پرداختند
.


سپس دکتر آزاد به سؤوالات و نظرات مطرح شده بر
اساس موضوع، پاسخ داده و اعلام موضع نمود و در انتها جلسه با ضیافت شام در ساعت 22
به پایان رسید. لازم به ذکر است، کارشناسان گروه مطالعات و برنامه ریزی، به پاس
تقدیر از زحمات شبانه روزی دکتر آزاد، یادبودی به ایشان تقدیم نمودند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار